SCHOLING

Kant-en-klare e-learning

TVOsolutions heeft een uitgebreide database aan kant-en-klare e-learning in eigen beheer. Van veilig omgaan met privacygevoelige gegevens tot verpleegtechnische handelingen en van astma tot rapporteren volgens de SOAP methodiek. Veel van onze kant-en-klare cursussen zijn geaccrediteerd. Deze cursussen zijn direct bij ons af te nemen, eventueel in combinatie met de Edubus, ons digitale leerplatform. Ons productieteam controleert ons cursusaanbod regelmatig op actualiteit, interactiviteit en volledigheid.

Hieronder vind je een kleine selectie van ons cursusaanbod. Benieuwd naar ons volledige aanbod?

Neem contact op met TVOsolutions via info@tvosolutions.nl en vraag onze lijst met (geaccrediteerde) cursussen op.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De e-learning Wet zorg en dwang behandelt de inhoud van de nieuwe wet en welke gevolgen dit heeft voor de dagelijkse praktijk als zorgmedewerker.

In de cursus worden veel herkenbare praktijksituaties in relatie tot de wet behandeld, zodat je precies leert hoe onvrijwillige zorg en opname volgens de Wet zorg en dwang op de juiste manier wordt toegepast.

Klik hier voor meer informatie over Wet zorg en dwang of meld je direct aan!

BHV

Wat moet je doen bij een hartstilstand? Hoe reageer je als het brandalarm afgaat? Hoe organiseer je een ontruiming? In onze basis BHV-cursus worden alle aspecten van niet-spoedeisende eerste hulp, spoedeisende eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming op overzichtelijke en interactieve wijze toegelicht. Hiermee kom je als BHV’er niet voor verrassingen te staan in het geval van een noodsituatie waarbij jouw hulp gevraagd wordt. Met de BHV herhalingscursus worden de belangrijkste onderwerpen van BHV in een verkorte e-learning herhaald, zodat jouw kennis van BHV weer is opgefrist.

Onze BHV-cursus bevat veel video’s, reflectievragen, casussen en oefenvragen. Dit zorgt voor afwisseling, interactiviteit en herhaling van de lesstof, met een hoger leerrendement als gevolg. De e-learning BHV is eventueel te combineren met onze BHV Next Level App, waarmee je in de vorm van korte kennisvragen op je smartphone jouw kennis van BHV op peil kunt houden.

Klik hier voor meer informatie over BHV of meld je direct aan!

Voorbehouden handelingen

Wie in de zorg voorbehouden handelingen wil uitvoeren, moet dat deskundig en zorgvuldig doen én ook voldoende kennis en vaardigheden hebben om de handeling uit te voeren. Ons cursuspakket Voorbehouden handelingen zorgt dat jij bekwaam en deskundig bent om voorbehouden handelingen uit te voeren. Het pakket bevat de onderwerpen medicijnen, medisch rekenen, injecteren, blaaskatheteriseren, maagsonde en sondevoeding, wondverzorging, zwachtelen, stoma en zuurstof toedienen. Daarnaast bevat het voorbehouden handelingen-pakket een cursus met betrekking tot de BIG wetgeving. Indien gewenst kunnen wij andere – beroepsspecifieke – voorbehouden of risicovolle handelingen omzetten in een cursus op maat.

De cursussen Voorbehouden handelingen zijn los en als totaalpakket af te nemen. De cursussen worden regelmatig geüpdatet en sluiten aan aan de meest actuele (wettelijke) situatie. Alle cursussen voorbehouden handelingen zijn geaccrediteerd bij V&VN.

Klik hier voor meer informatie over Voorbehouden handelingen meld je direct aan!

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!