Geïnteresseerd in onze e-learning?

BIG Wetgeving

De Wet BIG kun je de basis noemen van de gezondheidszorg. Het belangrijkste doel van deze wet is het bevorderen en bewaken van kwaliteit in de individuele gezondheidszorg. De wet is er ook om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Na het volgen van deze cursus en het beantwoorden van de vragen kun je:

 • Uitleggen wat de Wet BIG inhoudt;
 • Benoemen voor wie de Wet BIG geldt;
 • De voorbehouden en risicovolle handelingen noemen;
 • De termen zelfstandig bevoegd en niet zelfstandig bevoegd beschrijven;
 • De WET BIG verduidelijken met uiteenlopende praktijkvoorbeelden;
 • Benoemen wat het BIG-register is en hoe je je kunt laten (her)registreren.

Medicijnen

Medicijnen toedienen is een handeling die veel voorkomt in de dagelijkse praktijk van een verpleegkundige en verzorgende. Met deze cursus fris je de kennis op die je al hebt geleerd door de opleiding verpleegkundige of verzorgende en de dagelijkse praktijk.

Deze e-learning cursus Medicijnen sluit aan bij de kennis en ervaring die je al hebt door de opleiding tot verpleegkundige of verzorgende en de dagelijkse praktijk. Met deze cursus fris je deze kennis op. Daarnaast zullen de vaardigheden die bij medicijnen toedienen voorkomen in de praktijk geoefend en getoetst moeten worden. Denk aan bijvoorbeeld de inhalatietechniek.

Na het volgen van deze cursus en het beantwoorden van de vragen kun je:

 • Indicaties benoemen voor medicijnen;
 • Diverse toedieningsvormen uitleggen;
 • De begrippen “dosis” en “dosering” uitleggen;
 • Op hoofdlijnen de werking van medicijnen benoemen;
 • De gebruikersvoorschriften benoemen;
 • Een aantal belangrijke protocollen of richtlijnen benoemen over het verstrekken van medicatie;
 • Het nut van het melden van (medicatie)incidenten benoemen.

Medisch rekenen

In deze cursus wordt aandacht besteed aan rekenen in de dagelijkse praktijk van een verpleegkundige of verzorgende. Uit onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen en verzorgenden hier over het algemeen niet sterk in zijn. Dit brengt risico’s met zich mee. Om deze reden wordt in de E-learning de belangrijkste onderdelen van het Medisch rekenen uitgelegd en geoefend.

Na het volgen van deze cursus en het beantwoorden van de vragen kun je:

 • Decimaliseren aan de hand van een voorbeeld uitleggen;
 • Het berekenen met tabletten uitleggen aan de hand van een voorbeeld;
 • Het berekenen met (injectie)vloeistof uitleggen aan de hand van een voorbeeld;
 • Het berekenen van de druppelsnelheid van een infusie of sondevoedingspomp uitleggen aan de hand van een voorbeeld;
 • Het berekenen met zuurstof in een cilinder uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Injecteren

Een van de manieren om medicijnen toe te dienen is injecteren. De arts schrijft voor wanneer een medicijn moet worden geïnjecteerd.

Injecties kun je op meerdere manieren geven. Bijvoorbeeld:

 • Intracutaan (in de huid);
 • Subcutaan (onder de huid);
 • Intramusculair (in de spier);
 • Intraveneus (via een ader).

Deze e-learning cursus geeft uitleg over het subcutaan en intramusculair injecteren. Het injecteren van medicijnen is een grote verantwoordelijkheid. In deze cursus leer je waar je allemaal op moet letten bij het subcutaan en intramusculair injecteren. Injecteren is een voorbehouden handeling. Het is belangrijk om voor deze handeling bevoegd en bekwaam te blijven.

Na het volgen van deze cursus en het beantwoorden van de vragen kun je:

 • De anatomie en fysiologie van de huid en spierweefsel beschrijven;
 • De verschillende technieken bij het subcutaan en intramusculair injecteren uitleggen;
 • De complicaties benoemen bij het subcutaan en intramusculair injecteren;
 • De plaatsen van het menselijk lichaam voor het subcutaan en intramusculair prikken benoemen.

In deze E-learning cursus worden alle aspecten behandeld die van belang zijn om een blaaskatheter in te brengen, verzorgen en verwijderen.

In deze E-learning worden alle aspecten die van belang zijn, om op de juiste wijze een maagsonde in te brengen en sondevoeding toe te dienen, behandeld.

In deze module zul je vooral de theoretische kant van wonden te lezen krijgen met daarbij af en toe een opdracht.

In deze module wordt er kort ingegaan op het hart- en vaatstelsel. Vervolgens wordt uitgelegd welke problemen zich kunnen voordoen, waardoor compressietherapie of wel zwachtelen nodig is.

De verzorging van een klant met een stoma vraagt specifieke kennis en vaardigheden. In deze e-learning krijg je informatie over de anatomie van de dikke en de dunne darm en de urinewegen.

Als verzorgende moet je kennis in huis hebben om zuurstof toe te dienen. In deze module leer je alle voorzorgsmaatregelen voor het toedienen van zuurstof, welke materialen je nodig hebt en wat de complicaties zijn voor het toedienen van zuurstof.